?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 重口x戏_重口x戏_重口呛_机游戏_当游|?/title> <meta name="keywords" content="重口x?重口x?重口呛_机游? /> <meta name="description" content="重口x戏是指有着比较极端情A体验的游戏类型,而由于的生活压力的变化此cL戏如今已成ؓ众多玩家所q捧的对象,从而许多商家还推出了重口味h游戏Q同时也赢得不错的市场,而小~在q里要ؓ大家推荐的便是该cL戏中最的重口味单机游戏Q喜Ƣ的玩家不要错过? /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/cui.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/comm.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/othe/style.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/comm.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/uaredirect.js"></script> <script type="text/javascript">uaredirect("http://m.3h3.com/k/163/");</script> <script type="application/ld+json">{"pubDate": "2014-08-22T15:25:43","upDate": "2014-08-22T15:25:43"}</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="wp"> <div id="hd3_bg"> <div id="hd3"> <div class="logo l"><a href="http://www.irdbskxc.cn">单机游戏下蝲基地</a></div> <div class="r"> <a href="http://www.irdbskxc.cn">单机首页</a> | <a href="/danji/">单机游戏</a> | <a href="/jieji/">街机游戏</a> | <a href="/patch/">补丁工具</a> | <a href="/info/">游戏资讯</a> | <a href="/gl/">游戏ȝ</a> | <a href="/meitu/">游戏囄</a> | <a href="/video/">游戏视频</a> </div> </div> </div> <div class="h"></div> <div id="bd"> <!--M开?-> <div class="ad"><img src="" alt="重口x戏_重口x戏_重口呛_机游戏_当游|?></div> <div class="h"></div> <div id="single_down"> <dl id="shyx"> <dt><span><b><em id="show-amount">60</em></b> ƾ游?/span><strong>重口呛_机游?/strong></dt> <dd> <p><p>  <strong>重口x?/strong>是随着时代q步而出现的比较Ҏ的一cL戏类型,其中的主题大都围l着的血腥、暴力、恐怖等元素而展开Q而近来又增加了重口味游戏的类型ƈ获得了重大的成功Q这也成了另外的一U抒发情l的道Q可以见得现代h的生zd力还是相当的大?br />  所以小~在q就所有优U的重口味单机游戏整理成了下表分nl大Ӟ其中包括了《真人快?》、《整蛊邻居》、《死亡空?》等Q其中一定会有一N合你?/p></p> </dd> </dl> <!--#intro wraper --> <div class="h"></div> <div class="bor fix pl10"> <ul class="list-pic fix" id="dlist"> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 484.9 MB</p> <a href="/danji/55.html" target="_blank"><img alt="侠盗飞R|恶都市" src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/20128114626.jpg"><span>侠盗飞R|恶都市</span></a> <a href="/danji/55.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="汉化补丁" > <p><i><em>中文</em></i> 2.9 MB</p> <a href="/patch/3370.html" target="_blank"><img alt="侠盗猎R|恶都市汉化补丁" src="http://pic.3h3.com/up/2012-11/20121112132819.jpg"><span>侠盗猎R|恶都市汉化补丁</span></a> <a href="/patch/3370.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 4.3 GB</p> <a href="/danji/90.html" target="_blank"><img alt="MI间1" src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/201282134844.jpg"><span>MI间1</span></a> <a href="/danji/90.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 109.5 MB</p> <a href="/danji/54.html" target="_blank"><img alt="整蛊专家" src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/201281135447.jpg"><span>整蛊专家</span></a> <a href="/danji/54.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>多国语言[中文]</em></i> 6.4 GB</p> <a href="/danji/41.html" target="_blank"><img alt="MI间2" src="http://pic.3h3.com/up/2012-7/20127311750.jpg"><span>MI间2</span></a> <a href="/danji/41.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 6.5 GB</p> <a href="/danji/6088.html" target="_blank"><img alt="MI间3" src="http://pic.3h3.com/up/2014-2/201421595933.jpg"><span>MI间3</span></a> <a href="/danji/6088.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="免CD补丁" > <p><i><em>英文</em></i> 6.5 MB</p> <a href="/patch/6131.html" target="_blank"><img alt="MI间3PC正式版破解补? src="http://pic.3h3.com/up/2013-2/20132415451.jpg"><span>MI间3PC正式版破解补?/span></a> <a href="/patch/6131.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="游戏存档" > <p><i><em>英文</em></i> 38.0 KB</p> <a href="/patch/3790.html" target="_blank"><img alt="MI间2完美通关存档" src="http://pic.3h3.com/up/2012-11/20121126153859.jpg"><span>MI间2完美通关存档</span></a> <a href="/patch/3790.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="修改? > <p><i><em>多国语言[中文]</em></i> 471.0 KB</p> <a href="/patch/6192.html" target="_blank"><img alt="MI间3五项修改? src="http://pic.3h3.com/up/2013-2/20132516929.jpg"><span>MI间3五项修改?/span></a> <a href="/patch/6192.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="汉化补丁" > <p><i><em>中文</em></i> 11.3 MB</p> <a href="/patch/3786.html" target="_blank"><img alt="MI间2体中文汉化补? src="http://pic.3h3.com/up/2012-11/2012112615829.jpg"><span>MI间2体中文汉化补?/span></a> <a href="/patch/3786.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="汉化补丁" > <p><i><em>中文</em></i> 9.0 MB</p> <a href="/patch/6134.html" target="_blank"><img alt="MI间3汉化补丁" src="http://pic.3h3.com/up/2013-2/20132415348.jpg"><span>MI间3汉化补丁</span></a> <a href="/patch/6134.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="游戏存档" > <p><i><em>英文</em></i> 14.0 KB</p> <a href="/patch/6233.html" target="_blank"><img alt="MI间3通关存档" src="http://pic.3h3.com/up/2013-2/201326143935.jpg"><span>MI间3通关存档</span></a> <a href="/patch/6233.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="免CD补丁" > <p><i><em>英文</em></i> 1.0 MB</p> <a href="/patch/5084.html" target="_blank"><img alt="侠盗飞R|恶都市单独免DVD补丁" src="http://pic.3h3.com/up/2013-1/201317103638.jpg"><span>侠盗飞R|恶都市单独免DVD补丁</span></a> <a href="/patch/5084.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="游戏其他" > <p><i><em>英文</em></i> 497.0 KB</p> <a href="/patch/6224.html" target="_blank"><img alt="MI间3画质补丁" src="http://pic.3h3.com/up/2013-2/20132614538.jpg"><span>MI间3画质补丁</span></a> <a href="/patch/6224.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="修改? > <p><i><em>英文</em></i> 1.0 MB</p> <a href="/patch/4646.html" target="_blank"><img alt="MI间2六项修改? src="http://pic.3h3.com/up/2012-12/2012122610107.jpg"><span>MI间2六项修改?/span></a> <a href="/patch/4646.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="游戏工具" > <p><i><em>中文</em></i> 744.0 KB</p> <a href="/patch/6079.html" target="_blank"><img alt="MI间3注册表工? src="http://pic.3h3.com/up/2013-2/201322151138.jpg"><span>MI间3注册表工?/span></a> <a href="/patch/6079.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="修改? > <p><i><em>英文</em></i> 1.7 MB</p> <a href="/patch/6110.html" target="_blank"><img alt="MI间3十四修改器" src="http://pic.3h3.com/up/2013-2/201324102533.jpg"><span>MI间3十四修改器</span></a> <a href="/patch/6110.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="枪战街机" > <p><i><em>英文</em></i> 19.3 MB</p> <a href="/jieji/1236.html" target="_blank"><img alt="|恶都市" src="http://pic.3h3.com/up/2012-9/2012910153336.jpg"><span>|恶都市</span></a> <a href="/jieji/1236.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="汉化补丁" > <p><i><em>中文</em></i> 14.3 MB</p> <a href="/patch/5930.html" target="_blank"><img alt="MI间3 Xbox360汉化补丁" src="http://pic.3h3.com/up/2013-1/2013129151735.jpg"><span>MI间3 Xbox360汉化补丁</span></a> <a href="/patch/5930.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="修改? > <p><i><em>英文</em></i> 3.0 MB</p> <a href="/patch/6179.html" target="_blank"><img alt="MI间3四项修改? src="http://pic.3h3.com/up/2013-2/201325144612.jpg"><span>MI间3四项修改?/span></a> <a href="/patch/6179.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="游戏其他" > <p><i><em>多国语言[中文]</em></i> 615.0 KB</p> <a href="/patch/14425.html" target="_blank"><img alt="侠盗飞R|恶都市加R插g" src="http://pic.3h3.com/up/2013-1/201317103638.jpg"><span>侠盗飞R|恶都市加R插g</span></a> <a href="/patch/14425.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作格斗" > <p><i><em>英文</em></i> 99.6 MB</p> <a href="/az/82678.html" target="_blank"><img alt="|恶都市熊猫? src="http://pic.3h3.com/up/2017-11/2017117155253_574.jpg"><span>|恶都市熊猫?/span></a> <a href="/az/82678.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="汉化补丁" > <p><i><em>中文</em></i> 2.8 MB</p> <a href="/patch/121081.html" target="_blank"><img alt="gta|恶都市steam汉化补丁" src="http://pic.3h3.com/up/2018-12/2018121015657_198.png"><span>gta|恶都市steam汉化补丁</span></a> <a href="/patch/121081.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 212.1 MB</p> <a href="/danji/52.html" target="_blank"><img alt="整蛊专家2恐怖假? src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/20128113494.jpg"><span>整蛊专家2恐怖假?/span></a> <a href="/danji/52.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="修改? > <p><i><em>中文</em></i> 263.0 KB</p> <a href="/patch/98579.html" target="_blank"><img alt="侠盗飞R|恶都市修改? src="http://pic.3h3.com/up/2018-5/2018522104153_996.jpg"><span>侠盗飞R|恶都市修改?/span></a> <a href="/patch/98579.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 121.6 MB</p> <a href="/danji/14345.html" target="_blank"><img alt="整蛊d" src="http://pic.3h3.com/up/2013-12/20131219143331.jpg"><span>整蛊d</span></a> <a href="/danji/14345.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="游戏存档" > <p><i><em>英文</em></i> 129.0 KB</p> <a href="/patch/6227.html" target="_blank"><img alt="MI间3DLC枪支解锁存档" src="http://pic.3h3.com/up/2013-2/201326141529.jpg"><span>MI间3DLC枪支解锁存档</span></a> <a href="/patch/6227.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>英文</em></i> 24.6 MB</p> <a href="/az/69979.html" target="_blank"><img alt="整蛊d1完整? src="http://pic.3h3.com/up/2017-6/201768135345.jpg"><span>整蛊d1完整?/span></a> <a href="/az/69979.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="游戏MOD" > <p><i><em>中文</em></i> 5.7 MB</p> <a href="/patch/53792.html" target="_blank"><img alt="侠盗猎R|恶都市U名山地图MOD" src="http://pic.3h3.com/up/2016-9/201692910378.jpg"><span>侠盗猎R|恶都市U名山地图MOD</span></a> <a href="/patch/53792.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 256.1 MB</p> <a href="/danji/20962.html" target="_blank"><img alt="野比大雄的死亡空?" src="http://pic.3h3.com/up/2014-8/2014813145833.jpg"><span>野比大雄的死亡空?</span></a> <a href="/danji/20962.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> </ul><a class="moreTab" href="javascript:;" onclick="dopage()" rel="nofollow">下一↓</a><br> </div> <!--#list-wrap --> <div class="h"></div> <div class="single-cl"> <p> <a href="/k/yjapptj/">瑜伽app推荐</a> <a href="/k/csxlyx/">传说pd游戏</a> <a href="/k/yuanchengkongzhiruanjian/">q程控制软g下蝲</a> <a href="/k/zxktapphj/">在线译֠app合集</a> <a href="/k/DIYAPPcollection/">手工app推荐</a> <a href="/k/dnyckjrjdq/">电脑q程开Y件大?/a> <a href="/k/maiyaoappxiazai/">买药app下蝲</a> <a href="/k/snjsappdaquan/">室内健napp大全</a> <a href="/k/ROTK14ModCollection/">三国?4MOD大全</a> <a href="/k/jianfeiapp/">减肥APP大全</a> <a href="/k/ycgjrjdq/">q程x软g大全</a> <a href="/k/zjzqappdq/">在家赚钱app大全</a> <a href="/k/rjtbrj/">文g同步软g</a> <a href="/k/maicaiapp/">买菜送菜app</a> <a href="/k/dnychyrjdq/">电脑q程会议软g</a> </p> </div> </div> <div class="c"></div> <!-- bd end --> </div> <div class="h20"></div> <div id="fd"> <div> <p><a href="/app/about.html">关于当游</a> | <a href="/app/Contact.html">联系当游</a> | <a href="/app/ad.html">q告合作</a> | <a href="/app/downhelp.html">下蝲帮助</a> | <a href="/app/map.html">|站地图</a> | <script type="text/javascript" src="/inc/count.js"></script> <br /> 多<a href="http://www.irdbskxc.cn">好玩的单机游?/a>下蝲基地 当游|(3h3.comQ?a href="http://www.irdbskxc.cn">单机游戏</a> 当快? <br /> Copyright 2012-2013 www.irdbskxc.cn 版权所?ICP?6019006?</p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/js/key.js"></script> <script type="text/javascript" src="/skin/keywords_tpl/js/jquery-min.js"></script> <script type="text/javascript"> var id = 163;</script><script type="text/javascript" src="/skin/keywords_tpl/js/common.js" ></script> <script> var isNotGm = false; var num = 1; function dopage() { var p = num + 1; var addbuding = $("#dlist"); var weburl = "http://www.irdbskxc.cn/"; var baseurl = weburl + "getpatch.asp?action=1&keyid=163&p=" + p; $.ajax({ url: baseurl, async: false, dataType: 'json', success: function (data) { var htmlstr = "" var i = 1; $.each(data, function (a, b) { var number = (i / 3); var sty = ""; if (parseInt(number) == number) { sty = "style='margin-right: 0px;'"; } var resver = b.resVer ? b.resVer : ""; var softsize = b.ressize; if (softsize < 1024) { softsize = softsize + "K"; } else if (softsize > 1024 && softsize < 1048576) { softsize = Math.round((softsize / 1024) * 10) / 10 + "M"; } else { softsize = Math.round((softsize / 1048576) * 10) / 10 + "G"; } var previmgs = b.PreviewImg; var previmg = ""; if (previmgs.indexOf(",") > 0) { previmgArr = previmgs.split(","); previmg = previmgArr[0]; } else { previmg = b.PreviewImg; } htmlstr += '<li category="' + b.catalogName + '"><p><i><em>' + b.ResLanguage + '</em></i>' + softsize + '</p><a href="/danji/' + b.ID + '.html" target="_blank"><img alt="' + b.ResName + '" src="' + b.SmallImg + '"><span>' + b.ResName + '</span></a><a href="/danji/' + b.ID + '.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a></li>' //htmlstr = htmlstr + "<li " + sty + ">"; //htmlstr = htmlstr + "<p><a href='/patch/" + b.ID + ".html' class='img' preview='" + previmg + "' target='_blank'><img src='" + b.SmallImg + "'></a><i><a href='/patch/" + b.ID + ".html' target='_blank'><strong>" + b.ResName + "</strong></a><span class='xj lstar" + b.ResRank + "'>{:</span><span class='bb'>" + resver + "</span><span class='time'>" + b.UpdateTime + "</span><span class='size'>" + softsize + "</span><span class='lan'>" + b.ResLanguage + "</span></i><s><a href='/patch/" + b.ID + ".html' target='_blank'>下蝲</a></s><em><font>推荐理由:</font><strong>" + b.authorEmail + "</strong></em></p>"; //htmlstr = htmlstr + "</li>"; i++; }); addbuding.append(htmlstr); num++; } }); } List = { // just change this method on every template you need getItems: function () { return document.getElementById("dlist").getElementsByTagName("li"); }, init: function () { this.items = this.getItems(); return this; }, each: function (yield) { for (var i = 0, l = this.items.length; i < l; i++) { var item = this.items[i] yield(item, item.getAttribute("category")) } } } var Filter = function (list) { this.initCategroy(); this.length = this.count(list); this.hideBanner(); this.showAmount(); }; Filter.prototype = { count: function (list) { var that = this, length = 0; list.each(function (item, categroy) { ; if (that.notGame(categroy)) { isNotGm = true; item.style.display = "none"; } else { length++; } }) return length; }, hideBanner: function () { var banner = document.getElementsByTagName("img")[0]; if (banner.src == window.location.href) { banner.style.display = "none"; } }, showAmount: function () { var amount = document.getElementById("show-amount"); //if (isNotGm) amount.innerHTML = this.length; //因ؓҎ分页Q取消只dW一|据量Q改取{$modnum}总量 //if (this.length < 30) { $(".moreTab").css("display", "none"); } amount.parentNode.parentNode.style.display = "inline"; }, initCategroy: function () { var categroy = "免CD补丁,升补丁,汉化补丁,游戏存档,修改?游戏工具,游戏地图,游戏MOD,游戏其他".split(","); var hash = {} for (var i = 0, l = categroy.length; i < l; i++) { hash[categroy[i]] = true; } this.filterCategroy = hash; }, notGame: function (c) { return this.filterCategroy[c] || false; } }; new Filter(List.init()); </script> <script type="text/javascript"> var _webInfo = {};_webInfo={userid1:"18",userid2:"56",Type:"3",DateTime:"2014/8/22",Id:"163"};</script> <script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="/template/3h3/js/dxinfo.js"></script> <a href="http://www.irdbskxc.cn/"><span class="STYLE1">׬ǮŶӶǸʲô</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>