?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 警匪游戏警_匪枪战游戏_警匪单机游戏_当游|?/title> <meta name="keywords" content="警匪游戏,警匪枪战游戏,警匪单机游戏" /> <meta name="description" content="警匪游戏是一c随着游戏制作工艺q步而逐渐完善的游戏作品,而现在市面上的警匪单机游戏也来多Q其中大多以警匪枪战游戏ZQ而小~的d便是要ؓq大玩家整理出其中最优秀的作品,喜欢的玩家不要错q? /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/cui.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/comm.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/othe/style.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/comm.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/uaredirect.js"></script> <script type="text/javascript">uaredirect("http://m.3h3.com/k/100/");</script> <script type="application/ld+json">{"pubDate": "2014-04-30T16:56:47","upDate": "2014-04-30T16:56:47"}</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="wp"> <div id="hd3_bg"> <div id="hd3"> <div class="logo l"><a href="http://www.irdbskxc.cn">单机游戏下蝲基地</a></div> <div class="r"> <a href="http://www.irdbskxc.cn">单机首页</a> | <a href="/danji/">单机游戏</a> | <a href="/jieji/">街机游戏</a> | <a href="/patch/">补丁工具</a> | <a href="/info/">游戏资讯</a> | <a href="/gl/">游戏ȝ</a> | <a href="/meitu/">游戏囄</a> | <a href="/video/">游戏视频</a> </div> </div> </div> <div class="h"></div> <div id="bd"> <!--M开?-> <div class="ad"><img src="" alt="警匪游戏警_匪枪战游戏_警匪单机游戏_当游|?></div> <div class="h"></div> <div id="single_down"> <dl id="shyx"> <dt><span><b><em id="show-amount">70</em></b> ƾ游?/span><strong>警匪单机游戏</strong></dt> <dd> <p>  <strong>警匪游戏</strong>是一cL较受Ƣ迎的新兴游戏领域,而其中的警匪单机游戏作品内容相当的丰富,有扮演FBI的警匪枪战游戏,也有扮演警察的警匪单机游戏,q有控制一个警局发展的警匪模拟经营类游戏Q而小~在q里p各U作品整理成大全推荐l各位好p?br />  警匪游戏在Q何时代都受许多玩家的爱戴Q其中玩家所饰演的便是维护正义的人民警察Q而作为正义化w通过与邪恶势力的斗争来让游戏不断发展下去Q这也是该游戏最重要的特点,对于许多有着此类爱好的玩家这是相当不错的游戏领域?/p> </dd> </dl> <!--#intro wraper --> <div class="h"></div> <div class="bor fix pl10"> <ul class="list-pic fix" id="dlist"> <li category ="模拟l营" > <p><i><em>中文</em></i> 544.5 MB</p> <a href="/danji/4937.html" target="_blank"><img alt="模拟警察2013" src="http://pic.3h3.com/up/2012-12/2012123111157.jpg"><span>模拟警察2013</span></a> <a href="/danji/4937.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 443.2 MB</p> <a href="/danji/11014.html" target="_blank"><img alt="警察部队" src="http://pic.3h3.com/up/2013-8/2013813145045.jpg"><span>警察部队</span></a> <a href="/danji/11014.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="{略游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 2.4 GB</p> <a href="/danji/91369.html" target="_blank"><img alt="q是警察2" src="http://pic.3h3.com/up/2018-2/20182131630_415.jpg"><span>q是警察2</span></a> <a href="/danji/91369.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="模拟l营" > <p><i><em>中文</em></i> 404.0 MB</p> <a href="/danji/95997.html" target="_blank"><img alt="走私警察" src="http://pic.3h3.com/up/2018-4/2018417113226_215.jpg"><span>走私警察</span></a> <a href="/danji/95997.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="{略塔防" > <p><i><em>中文</em></i> 17.8 MB</p> <a href="/az/65478.html" target="_blank"><img alt="警察大战僵尸内购破解? src="http://pic.3h3.com/up/2017-4/201741395942.jpg"><span>警察大战僵尸内购破解?/span></a> <a href="/az/65478.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="模拟l营" > <p><i><em>中文</em></i> 444.0 MB</p> <a href="/danji/1080.html" target="_blank"><img alt="当警察开警R抓小? src="http://pic.3h3.com/up/2012-9/201295141050.jpg"><span>当警察开警R抓小?/span></a> <a href="/danji/1080.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 939.8 MB</p> <a href="/danji/51007.html" target="_blank"><img alt="q是警察" src="http://pic.3h3.com/up/2016-8/20168395440.jpg"><span>q是警察</span></a> <a href="/danji/51007.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 9.4 MB</p> <a href="/danji/11477.html" target="_blank"><img alt="警察大战僵尸" src="http://pic.3h3.com/up/2013-8/2013831165640.jpg"><span>警察大战僵尸</span></a> <a href="/danji/11477.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="模拟l营" > <p><i><em>中文</em></i> 148.0 MB</p> <a href="/danji/3562.html" target="_blank"><img alt="模拟警察" src="http://pic.3h3.com/up/2012-11/20121117111231.jpg"><span>模拟警察</span></a> <a href="/danji/3562.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作街机" > <p><i><em>英文</em></i> 25.8 MB</p> <a href="/jieji/14483.html" target="_blank"><img alt="霚w双警" src="http://pic.3h3.com/up/2013-12/2013122491540.jpg"><span>霚w双警</span></a> <a href="/jieji/14483.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 18.3 GB</p> <a href="/danji/23428.html" target="_blank"><img alt="彩虹六号Q围? src="http://pic.3h3.com/up/2015-11/20151128101236.jpg"><span>彩虹六号Q围?/span></a> <a href="/danji/23428.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 42.9 MB</p> <a href="/danji/118105.html" target="_blank"><img alt="警察故事" src="http://pic.3h3.com/up/2018-11/201811710446_804.jpg"><span>警察故事</span></a> <a href="/danji/118105.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> .0 KB</p> <a href="/danji/144623.html" target="_blank"><img alt="警察模拟? src="http://pic.3h3.com/up/2019-7/20197259252_531.jpg"><span>警察模拟?/span></a> <a href="/danji/144623.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="游戏MOD" > <p><i><em>中文</em></i> 10.5 MB</p> <a href="/patch/46178.html" target="_blank"><img alt="侠盗猎R手圣安地列斯特警MOD" src="http://pic.3h3.com/up/2015-11/20151130153033.jpg"><span>侠盗猎R手圣安地列斯特警MOD</span></a> <a href="/patch/46178.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="{略塔防" > <p><i><em>中文</em></i> 17.8 MB</p> <a href="/az/65475.html" target="_blank"><img alt="警察大战僵尸中文? src="http://pic.3h3.com/up/2017-4/201741395557.jpg"><span>警察大战僵尸中文?/span></a> <a href="/az/65475.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 574.3 MB</p> <a href="/danji/23212.html" target="_blank"><img alt="执法? src="http://pic.3h3.com/up/2014-10/20141027133531.jpg"><span>执法?/span></a> <a href="/danji/23212.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>英文</em></i> 658.8 MB</p> <a href="/danji/9173.html" target="_blank"><img alt="警察部队2" src="http://pic.3h3.com/up/2013-6/201361891358.jpg"><span>警察部队2</span></a> <a href="/danji/9173.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="游戏MOD" > <p><i><em>英文</em></i> 22.0 KB</p> <a href="/patch/30549.html" target="_blank"><img alt="侠盗猎R?警察街头步行巡逻MOD" src="http://pic.3h3.com/up/2015-4/2015415151314.jpg"><span>侠盗猎R?警察街头步行巡逻MOD</span></a> <a href="/patch/30549.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="x战略" > <p><i><em>英文</em></i> 915.6 MB</p> <a href="/danji/52776.html" target="_blank"><img alt="警察战术Q帝? src="http://pic.3h3.com/up/2016-9/2016917141517.jpg"><span>警察战术Q帝?/span></a> <a href="/danji/52776.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="FC游戏" > <p><i><em>英文</em></i> 3.5 MB</p> <a href="/moniqi/15705.html" target="_blank"><img alt="未来警察" src="http://pic.3h3.com/up/2014-1/2014129145148.jpg"><span>未来警察</span></a> <a href="/moniqi/15705.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="{略塔防" > <p><i><em>中文</em></i> 59.3 MB</p> <a href="/az/65473.html" target="_blank"><img alt="警察大战僵尸手机? src="http://pic.3h3.com/up/2017-4/201741394551.jpg"><span>警察大战僵尸手机?/span></a> <a href="/az/65473.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="汉化补丁" > <p><i><em>中文</em></i> 38.0 KB</p> <a href="/patch/53204.html" target="_blank"><img alt="警察战术Q帝国简体中文汉化补? src="http://pic.3h3.com/up/2016-9/2016916145446.jpg"><span>警察战术Q帝国简体中文汉化补?/span></a> <a href="/patch/53204.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="修改? > <p><i><em>英文</em></i> 3.8 MB</p> <a href="/patch/56091.html" target="_blank"><img alt="q是警察破案三项修改? src="http://pic.3h3.com/up/2016-11/20161118112051.jpg"><span>q是警察破案三项修改?/span></a> <a href="/patch/56091.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="枪战街机" > <p><i><em>英文</em></i> 34.8 MB</p> <a href="/jieji/64503.html" target="_blank"><img alt="双枪(致命杀?(Lethal Enforcers)" src="http://pic.3h3.com/up/2017-4/20174184242.jpg"><span>双枪(致命杀?(Lethal Enforcers)</span></a> <a href="/jieji/64503.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="汉化补丁" > <p><i><em>中文</em></i> 2.0 MB</p> <a href="/patch/5306.html" target="_blank"><img alt="警察力量汉化补丁" src="http://pic.3h3.com/up/2013-1/201311413413.jpg"><span>警察力量汉化补丁</span></a> <a href="/patch/5306.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="模拟l营" > <p><i><em>英文</em></i> 252.4 MB</p> <a href="/danji/10816.html" target="_blank"><img alt="模拟警察2" src="http://pic.3h3.com/up/2013-8/20138591513.jpg"><span>模拟警察2</span></a> <a href="/danji/10816.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="免CD补丁" > <p><i><em>中文</em></i> 859.0 KB</p> <a href="/patch/10844.html" target="_blank"><img alt="模拟警察2破解补丁" src="http://pic.3h3.com/up/2013-8/201385154639.jpg"><span>模拟警察2破解补丁</span></a> <a href="/patch/10844.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="汉化补丁" > <p><i><em>英文</em></i> 8.5 MB</p> <a href="/patch/51754.html" target="_blank"><img alt="q是警察汉化l简体汉化补? src="http://pic.3h3.com/up/2016-8/2016814112416.jpg"><span>q是警察汉化l简体汉化补?/span></a> <a href="/patch/51754.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="I战街机" > <p><i><em>英文</em></i> 29.0 MB</p> <a href="/jieji/13822.html" target="_blank"><img alt="蝙蝠骑警-装甲军团" src="http://pic.3h3.com/up/2013-12/201312485655.jpg"><span>蝙蝠骑警-装甲军团</span></a> <a href="/jieji/13822.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="修改? > <p><i><em>中文</em></i> 509.0 KB</p> <a href="/patch/51757.html" target="_blank"><img alt="q是警察十一修改器" src="http://pic.3h3.com/up/2016-8/201681910756.bmp"><span>q是警察十一修改器</span></a> <a href="/patch/51757.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> </ul><a class="moreTab" href="javascript:;" onclick="dopage()" rel="nofollow">下一↓</a><br> </div> <!--#list-wrap --> <div class="h"></div> <div class="single-cl"> <p> <a href="/k/BIOWAREYXDQ/">bioware游戏大全</a> <a href="/k/BSYXDQ/">bC游戏大?/a> <a href="/k/WolcenMods/">破坏领主MOD合集</a> <a href="/k/236/">孢子游戏</a> <a href="/k/stonehearthmod/">石炉MOD合集</a> <a href="/k/gqxlyx/">龙腾世纪3MOD大全</a> <a href="/k/dnzmcwrj/">电脑桌面宠物软g</a> <a href="/k/yjapptj/">瑜伽app推荐</a> <a href="/k/csxlyx/">传说pd游戏</a> <a href="/k/yuanchengkongzhiruanjian/">q程控制软g下蝲</a> <a href="/k/zxktapphj/">在线译֠app合集</a> <a href="/k/DIYAPPcollection/">手工app推荐</a> <a href="/k/dnyckjrjdq/">电脑q程开Y件大?/a> <a href="/k/maiyaoappxiazai/">买药app下蝲</a> <a href="/k/snjsappdaquan/">室内健napp大全</a> </p> </div> </div> <div class="c"></div> <!-- bd end --> </div> <div class="h20"></div> <div id="fd"> <div> <p><a href="/app/about.html">关于当游</a> | <a href="/app/Contact.html">联系当游</a> | <a href="/app/ad.html">q告合作</a> | <a href="/app/downhelp.html">下蝲帮助</a> | <a href="/app/map.html">|站地图</a> | <script type="text/javascript" src="/inc/count.js"></script> <br /> 多<a href="http://www.irdbskxc.cn">好玩的单机游?/a>下蝲基地 当游|(3h3.comQ?a href="http://www.irdbskxc.cn">单机游戏</a> 当快? <br /> Copyright 2012-2013 www.irdbskxc.cn 版权所?ICP?6019006?</p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/js/key.js"></script> <script type="text/javascript" src="/skin/keywords_tpl/js/jquery-min.js"></script> <script type="text/javascript"> var id = 100;</script><script type="text/javascript" src="/skin/keywords_tpl/js/common.js" ></script> <script> var isNotGm = false; var num = 1; function dopage() { var p = num + 1; var addbuding = $("#dlist"); var weburl = "http://www.irdbskxc.cn/"; var baseurl = weburl + "getpatch.asp?action=1&keyid=100&p=" + p; $.ajax({ url: baseurl, async: false, dataType: 'json', success: function (data) { var htmlstr = "" var i = 1; $.each(data, function (a, b) { var number = (i / 3); var sty = ""; if (parseInt(number) == number) { sty = "style='margin-right: 0px;'"; } var resver = b.resVer ? b.resVer : ""; var softsize = b.ressize; if (softsize < 1024) { softsize = softsize + "K"; } else if (softsize > 1024 && softsize < 1048576) { softsize = Math.round((softsize / 1024) * 10) / 10 + "M"; } else { softsize = Math.round((softsize / 1048576) * 10) / 10 + "G"; } var previmgs = b.PreviewImg; var previmg = ""; if (previmgs.indexOf(",") > 0) { previmgArr = previmgs.split(","); previmg = previmgArr[0]; } else { previmg = b.PreviewImg; } htmlstr += '<li category="' + b.catalogName + '"><p><i><em>' + b.ResLanguage + '</em></i>' + softsize + '</p><a href="/danji/' + b.ID + '.html" target="_blank"><img alt="' + b.ResName + '" src="' + b.SmallImg + '"><span>' + b.ResName + '</span></a><a href="/danji/' + b.ID + '.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a></li>' //htmlstr = htmlstr + "<li " + sty + ">"; //htmlstr = htmlstr + "<p><a href='/patch/" + b.ID + ".html' class='img' preview='" + previmg + "' target='_blank'><img src='" + b.SmallImg + "'></a><i><a href='/patch/" + b.ID + ".html' target='_blank'><strong>" + b.ResName + "</strong></a><span class='xj lstar" + b.ResRank + "'>{:</span><span class='bb'>" + resver + "</span><span class='time'>" + b.UpdateTime + "</span><span class='size'>" + softsize + "</span><span class='lan'>" + b.ResLanguage + "</span></i><s><a href='/patch/" + b.ID + ".html' target='_blank'>下蝲</a></s><em><font>推荐理由:</font><strong>" + b.authorEmail + "</strong></em></p>"; //htmlstr = htmlstr + "</li>"; i++; }); addbuding.append(htmlstr); num++; } }); } List = { // just change this method on every template you need getItems: function () { return document.getElementById("dlist").getElementsByTagName("li"); }, init: function () { this.items = this.getItems(); return this; }, each: function (yield) { for (var i = 0, l = this.items.length; i < l; i++) { var item = this.items[i] yield(item, item.getAttribute("category")) } } } var Filter = function (list) { this.initCategroy(); this.length = this.count(list); this.hideBanner(); this.showAmount(); }; Filter.prototype = { count: function (list) { var that = this, length = 0; list.each(function (item, categroy) { ; if (that.notGame(categroy)) { isNotGm = true; item.style.display = "none"; } else { length++; } }) return length; }, hideBanner: function () { var banner = document.getElementsByTagName("img")[0]; if (banner.src == window.location.href) { banner.style.display = "none"; } }, showAmount: function () { var amount = document.getElementById("show-amount"); //if (isNotGm) amount.innerHTML = this.length; //因ؓҎ分页Q取消只dW一|据量Q改取{$modnum}总量 //if (this.length < 30) { $(".moreTab").css("display", "none"); } amount.parentNode.parentNode.style.display = "inline"; }, initCategroy: function () { var categroy = "免CD补丁,升补丁,汉化补丁,游戏存档,修改?游戏工具,游戏地图,游戏MOD,游戏其他".split(","); var hash = {} for (var i = 0, l = categroy.length; i < l; i++) { hash[categroy[i]] = true; } this.filterCategroy = hash; }, notGame: function (c) { return this.filterCategroy[c] || false; } }; new Filter(List.init()); </script> <script type="text/javascript"> var _webInfo = {};_webInfo={userid1:"",userid2:"",Type:"3",DateTime:"2014/4/30",Id:"100"};</script> <script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="/template/3h3/js/dxinfo.js"></script> <a href="http://www.irdbskxc.cn/"><span class="STYLE1">׬ǮŶӶǸʲô</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>